Gymnasiumstraße 1, 63667 Nidda 06043 962 70 info@gymnasium-nidda.de

Kollegium

Name Kürzel Fächer
Amler, Tristan AM M, PW
Askevold, Julia AS D, E
Bacher, Wolfgang BW M, PH
Bange, Janik BG M, PW
Becker, Christina (LiV) BC E, SPO
Bellof, Teresa BF MU,D
Belter, Roman BA E, G
Bender, Walter Wilhelm BD M, PH, INFO
Benner, Tom Patrick BP L, G
Berger, Lena BE D, E, SPA
Bloch, Irina BL M, PH
Bodur, Deniz BZ D, G, PW
Bolte, Christoph CB E, G
Bonnert, Reinhold BT BIO, CH, SPO
Boucsein, Frank BO D, G, DS
Brause, Miriam BR MU, D
Crews, Sonia-Dione CR E, F
Czekay, Kerstin CZ CH, PH
Diehlmann, Frank DN E, PW, GEO
Ermisch-Schreiter, Angelika ER D, G, E
Feick, Matthias FE M, PH
Fischer, Simone FS SPA, GEO
Göbel, Franziska (TVH) GF KU
Günther, Annett GA ETH, G
Haas, Christian HA SPO, BIO
Heidenreich, Tonja Louise HT E, SPA
Heinze, Alexa HN E, ETH
Henrich, Christoph HC D, E
Hille, Elena HI KU, D, BIO
Hinkel, Lisa HL D, PW
Hocke, Bettina HK D, F, ETH, RKA
Hofmann, Markus HO D, ETH, IKG, DS
Hubach, Franziska HB E, SPA, DS
Huesmann, Stefanie HS REV, D
Ieva, Johanna IE D, G, RKA
Jung, Jannik JN SPO, PW
Jung, Tanja JU SPO, BIO
Kalbfleisch, Philipp KF M, SPO
Karrie, Henrik KH D, E
Kilian, Jannis KJ E, REV
Kipper, Katharina KI D, L
Kirchhoff, Jennifer (LiV) JK D, ETH
Klaus, Kim KA E, SPO
Klee-Heilbrunner, Christina KL BIO, D
Kneipp, Christian KN SPO, PW, D
Koschare, Ninon KS BIO, CH
Krämer, Theresa KR BIO, CH
Landmann, Katrin LA M, PH
Lang, Marc (SchulSoz.Arb.)    
Lang, Melissa LM D, CH, DS
Lotz, Armin LZ PH, M
Mähler, Ellen Li (LiV) MH M, D
Maul, Christian MC Mu, PH
Menke, Barbara ME F, GEO
Müller, Alexander M, PH
Neun, Katrin NK BIO, CH
Nowotny. Franziska (LiV) FN D, GEO
Onasch-Zwingmann,Ursula OZ F, RKA
Papp, Annette PA F, E
Püschel, Peter E, G
Recht, Milena (LiV) MR E, PW
Reichel, Anne-Barbara RE L, SPO
Reinemer, Alina (TVH) RA M
Rennecke, Julia Vera (Pfarrerin) REV
Ritter, Christiane RI E, D
Rösner, Hanna (TVH) RH D, SPO
Rüster, Philipp RP E, PW
Schäfer, Kerstin SF CH, BIO
Scharte, Bernd SE D, SPO
Schieber, Maria (kath. Gem.) SM RKA
Schneider, Christian SC BIO, CH
Schneider, Johannes SJ REV, ETH, SPO
Schubert, Jürgen SB RKA, L, ETH
Schwaemmle, Judith   BFZ
Siegel, Marcel SI SPO, M, INFO
Sinnhöfer, Julia SH PW, REV
Solovera Prat-Corona, Patrizia (TVH) SO ETH
Steindor, Cosima CS SPA, PW
Taimann,Michael TA SPO, CH
Tretiak, Kristina (LiV) TK M, INFO
Valentin, Christoph VA M, PH
Valentin, Sina VN E, D, MU
Vietze, Stephanie (LiV) VS PH, CH
Wallenfels, Heidi WA REV, PW
Weber, Christian WB M, INFO
Weber, Felix WF M, PH
Weidmann, Matthias WN KU, D
Weinig, Alexandra WE E, KU
Welte, Constanze WT D, G, L, DaF
Wetzel, Ute WL KU, DS
Zahlaus, Karoline ZA REV, G
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.